FORGOT YOUR DETAILS?

OFFENTLIG SÄKERHET

UPPDRAG

  • Webbsida
  • Utbildningsportal
  • Animerade filmer
  • Grafisk profil

www.offentligsakerhet.com

Vi fick möjligheten att redan från uppstarten av Offentlig Säkerhet vara med på resan som tagit detta företag från liten aktör till marknadsledande inom personlarm. Initialt fick vi i uppdrag att skapa deras grafiska profil och hemsida. I takt med att Offentlig Säkerhet expanderade valde dom att satsa vidare på utbildning och då även att utveckla denna verksamheten från konsulter ute hos kunder, till att även erbjuda digitala utbildningar uppe i molnet. Vårt uppdrag blev att bygga hela plattformen för utbildningsportalen och se till att den fick en bra integrering med hemsidan.

Plattformens kurser har årligen ca 5000 deltagare och vi utformade ett system som möjliggör för deltagare från samma verksamhet att delas in i klasser så deras chefer lätt kan få översikt på vilka av dennes deltagare som slutfört sin kurs. Vi byggde plattformen kompatibel med alla typer av devices och med en svarstid på 0,2 sekunder.

För att göra utbildningarna ännu roligare och lättare att ta till sig animerade vi till varje kurs en liten kortfilm som berättar om det aktuella ämnet.
Offentlig Säkerhet arbetar med säkerhetsfrågor i flera olika led. De bistår kommuner och företag i arbetet med att öka tryggheten och säkerheten för de anställda.

Offentlig Säkerhet erbjuder bland annat konsultation och inköp av larmutrusning, lång erfarenhet av teknisk säkerhet, underhåll av utrustning, kvalitetsprogram angående kompetens och underhåll vid handhavande av utrustning samt förebyggande hot- och våldsutbildning på plats eller som webbutbildning.

TOP